You are here

Mitä Finn–ARMA tekee?

Finn-ARMAn tarkoituksena on edistää yliopistopalveluiden ja hallinnon ammattimaistumista, erityisesti tutkimusrahoituksen osalta, ja tukea korkeatasoista yliopistotutkimusta. Verkoston tarkoituksena on suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyön, palveluiden ja alan ammatillisen osaamisen kehittäminen.

 

Toteuttaakseen tarkoitustaan, Finn-ARMA

 

  • järjestää jäsenilleen alan ammatillista koulutusta
  • luo foorumin kokemusten ja mielipiteiden vaihdolle sekä jäsenten keskinäiselle verkostoitumiselle
  • luo foorumin yhteisten kehityshankkeiden organisoimiseen
  • luo foorumin yhteisten toimintapa suositusten, julkilausumien ja näkökulmien esittämiseksi
  • vahvistaa keskeisiä sidosryhmäyhteyksiä sekä yhteistyötä
  • edistää alan ammatillista näkyvyyttä ja ammatin arvostuksen lisäämistä
  • verkostoituu kansainvälisesti ja hyödyntää niitä toimintansa kehittämiseksi

 

Toimintaa johtaa jäsenyliopistojen tutkimuspalvelujen vetäjät. Suunnitelmien ja kokousten valmistelusta sekä sovittujen tehtävien toimeenpanosta vastaa varsinainen vastuuryhmä, jonka toimikausi on kolme akateemista kalenterivuotta ja johon kuuluu kuusi henkilöä. Finn-ARMA verkoston piirissä toimii myös teemakohtaisia alaryhmiä.